Direct contact: 076 888 0480

Visie: Van (ver)zorgen naar individuele kracht

Van:
Het kan niet op

Naar:
Kom maar op!

Naar uw nieuwe maatschappelijke legitimiteit

Waarom?

Om te zijn (2Be)!

Werkend aan transparantie

Waarlijk open in plaats van berekenend vaag

2Be op koers

Alle hens aan dek!

In verbinding en verbonden

Co-producent in plaats van paternalist

Sober en doelmatig: een nieuwe waarde

Niet kosteninefficient, maar resultaateffectief

Home 2016-11-03T14:17:23+00:00

 

Onze inzet richt zich altijd op drie niveaus.

2Be & Partners:
nooit enkelvoudig, altijd meervoudig

Wat zijn de relevante en belangrijke ontwikkelingen in de (lokale) samenleving, waaraan u uw legitimiteit ontleent? Welke opgaven en behoeftes liggen er, waarop u vanuit uw kernkwaliteiten kunt/moet inspringen? Dit zijn vragen die wij met u beantwoorden. Op macro niveau (nationale en Europese trends en ontwikkelingen) en op micro niveau (lokale en regionale sociaal maatschappelijke opgaven).
De maatschappelijke opgaven die in het verschiet liggen zijn complex en vragen om een interdisciplinaire aanpak. Een ‘wij-aanpak’. Wie is “wij” in uw geval? Hoe komen “wij” tot constructieve en effectieve samenwerking? Hoe kantelt die samenwerking van (ver)zorgen naar ondersteuning van burgerkracht? Hoe kan samenwerking worden ontdaan van hokjesdenken in zowel organisatieculturele termen als in de systemen?

Wij stimuleren en ondersteunen u bij het aangaan van nieuwe of het vernieuwen van bestaande samenwerkingsrelaties. Op interdisciplinair professioneel niveau tussen (maatschappelijke) stakeholders op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werken en leren. Maar (vooral) ook tussen u en uw klanten, cliënten, bewoners en coproducenten.

In het concert des levens speelt ieder zijn partij. Uw organisatie speelt zijn partij. Uw medewerkers spelen hun partij. Uw zoektocht naar nieuwe legitimatie, nieuwe toegevoegde waarde en nieuwe vormen, leveren voor het concert wel andere partituren op. Het moet goedkoper en ook effectiever. Het resultaat telt meer dan de inspanningen. U bent meer maatschappelijk “facilitator” dan “producent”. Wij ondersteunen u bij het instuderen van deze nieuwe partituur. Wij schrijven waar nodig (met u) de benodigde arrangementen. Ook helpen wij u om de instrumentbeheersing van uw medewerkers te bevorderen.
MENU