Site will launch soon

Bedrijfsbeëindiging 2Be & Partners

Geachte bezoeker,

Via deze weg brengen wij u op de hoogte van het feit dat 2Be & Partners op 31 december 2018 zijn activiteiten zal staken. Wij hebben de contacten met u in de afgelopen jaren bijzonder op prijs gesteld en danken u daarvoor hartelijk. Uw (maatschappelijk) ondernemerschap is voor ons een inspiratie geweest.

Met ingang van 1 januari 2019 is Bas Maassen benoemd tot directeur-bestuurder van Woningcorporatie Helpt Elkander in Nuenen. Aan deze benoeming ging een voorgenomen besluit tot benoeming van de Raad van Toezicht van Helpt Elkander vooraf. Dat voorgenomen besluit dateert van 25 oktober jl.. Afgelopen vrijdag heeft het de Minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, behaagd om ten aanzien van de benoeming een positieve zienswijze af te geven. Daarmee is de benoeming een feit geworden. Wij vragen er uw begrip voor dat wij hierover niet eerder met u hebben kunnen communiceren, in afwachting van de zienswijze van de Minister. Met deze stap volgt Bas zijn hart voor de volkshuisvesting in het algemeen en voor “de mensen in onze samenleving die het hard te halen hebben” in het bijzonder.

Na ampel beraad heeft Bart besloten om 2Be & Partners niet ‘in zijn eentje’ te willen voortzetten. Bart zal zich de komende maanden verbinden aan een maatschappelijke organisatie, indien en zodra er een interessante uitdaging op zijn pad komt. Ook hij zal daarin zijn ‘maatschappelijke hart’ volgen.

De maand december zal in het teken staan van overleg met onze opdrachtgevers, teneinde te komen tot een bevredigende afronding van onze lopende activiteiten.

Bas Maassen en Bart Maassen